lezing “Vogels in het Rivierenland”

lezing “Vogels in het Rivierenland”

Het rivierenland is bij uitstek een landschap van vogelsoorten die afhankelijk zijn van water.  Natuurlijk een groot aantal eenden en ganzen. Maar ook de kleine zangvogels, zoals de Grote -en Kleine karakiet, de Rietgors, Baardmannetje en Blauwborst. Steeds meer laat ook de Visarend en Zeearend zich zien in het rivierengebied.

Gerard van Doremaele, woont in Kerkdriel, midden in de
Bommelerwaard. Binnen IVN Maas en Waal houdt hij zich bezig met lezingen,
excursies en cursussen over vogels.

De toegang is gratis en iedereen is welkom.