Cursus grassen herkennen

Cursus grassen herkennen

Floron richt zich op zowel algemene soorten in wegbermen en graslanden, als de meer bijzondere soorten van specifieke biotopen zoals kalkrijke duinen en vochtige hooilanden.

Bij de cursus heb je nodig Heukels' Flora 24e editie en een loepje.

Wil je meer weten over deze cursus of wil je jezelf aanmelden, kijk dan op de webiste van Floron