Houtsnip: van bosvogel overdag tot akkervogel in de nacht

Houtsnip: van bosvogel overdag tot akkervogel in de nacht

Wandel je overdag langs de velden, zul je de houtsnippen niet gauw zien. Je zult dus in de avonduren op pad moeten om hun aanwezigheid te onderzoeken.
Het Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogelsgedurende publiceerde in maart 2023 een artikel over een aantal jaren onderzoek naar de houtsnip.

Hun interessante onderzoeksresultaten leer je hier.

Ook de vogelwerkgroep van de Natuurwerkgroep Boxtel gaat ieder jaar, in de avonduren op onderzoek uit om  houtsnip te tellen. Wil je ook mee gaan, neem dan contact op met een van de coördinatoren van de vogelwerkgroep