Paddentrek

Paddentrek

Zodra de temperaturen stijgen en het is voldoende nat, dan komen de padden, kikkers en salamanders uit hun winterrust. Dan gaan ze op trek naar een plek om zich voort te planten. Ze laten zich niet weerhouden door (spoor)wegen en andere obstakels. Zo nodig zoeken ze ook hun weg door woonwijken. Het gevolg is, dat er massa’s amfibieën worden platgereden. Gelukkig hebben we op veel plekken voorzieningen getroffen om de trek veilig te laten verlopen.
Dat lukt niet altijd. Het is dan erg mooi als wij de amfibieën helpen om veilig over te steken. Dat doet onder andere een aantal bewoners van de nieuwe wijk bij Sparrenrijk. Dat is een pluim waard.