Scholekster

Scholekster

Het gaat niet goed met de Scholekster in Nederland. Daarmee is deze soort hetzelfde lot beschoren als bijvoorbeeld de Grutto en de Kievit. Vergeleken met deze andere weidevogels heeft de Scholekster nog meer problemen, en maakt daarom zeker kans op de titel nationale pechvogel.

Naast weidevogel is de Scholekster ook wadvogel en in toenemende mate een stadsvogel. In al deze leefgebieden heeft de soort te maken met bedreigingen. Ondanks dat hier al veel onderzoek naar is gedaan, weten we nog weinig over de uitbreiding naar de stad en het broedsucces in de stad en het landelijk gebied. Iedereen kan meedoen met onderzoek om daar mee over te weten te komen.

In 2023 wordt de Scholekster voor de tweede keer vogel van het jaar. En dat is voor het eerst sinds in de ruim twintig jaar dat Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland jaarlijks een vogelsoort in de schijnwerpers zetten. Vijftien jaar na het vorige Jaar van de Scholekster zijn de problemen voor de soort namelijk onverminderd groot. De resultaten van het onderzoek in het Jaar van de Scholekster moeten daarom nadrukkelijk bijdragen aan een betere bescherming van de soort.

Doe mee aan het onderzoek
Wil je meer weten over dit onderzoek, klik dan HIER.

Bron: Sovon/foto Jelle de Jong. 

Klik op de afbeelding voor de video.