maak uw tuin groen & slim

maak uw tuin groen & slim

De gemeente Boxtel doet mee aan het nieuwe project Pientere Tuinen. Met het doel om tuinen te vergroenen én onderzoek te doen naar klimaataspecten, zoals hittestress en verdroging. De gemeente is op zoek naar tuinbezitters binnen onze gemeente die hun steentje willen bijdragen en mee willen doen aan het project.

Als je meedoet aan Pientere Tuinen krijg je gratis een compleet informatiepakket én een bodemsensor die drie jaar in jouw tuin staat. Deelname vergt verder weinig inspanning. De bodemsensor verzamelt data over de temperatuur en vochtigheid van de bodem (er worden geen persoonlijke gegevens verzameld). Deze gegevens worden gebruikt voor meerjarig onderzoek en ze helpen om betere voorlichting en tuintips te geven. Als je meedoet, kun je zelf alle gegevens inzien op “Mijn Pientere Tuin” en krijgt je informatie en tips die toegesneden zijn op jouw tuin.

Help je mee om Boxtel groener en gezonder te maken? Kijk voor meer informatie op www.pienteretuinen.nl of meld je direct aan via dit formulier.

Voor nog meer informatie kun je onderstaande informatie downlaoden.

Download Publicatie van de gemeente Boxtel