Tel je ook mee, in het jaar van de huismus?

Tel je ook mee, in het jaar van de huismus?

Hoe kun je mee tellen?

Voor het berekenen van het broedsucces van de Huismus, maakt Sovon onder andere gebruik van weektellingen uit Jaarrond Tuintelling. Ook de gegevens uit 2024 wordt hierin meegenomen. Je kunt bijdragen aan het onderzoek door tellingen van de Huismus te doen in Jaarrond Tuintelling