Broedvogelmonitoring 2023

De omstandigheden in het gebied Smalbroeken-Zuid wisselden. Hoge waterstand in de eerste maanden naar droger in de loop van de maanden daarna. De toegankelijkheid op sommige plekken was beperkt.

Meer over Smalbroeken-Zuid en de resultaten van de broedvogelmonitoring lees je in bijgevoegd verslag van
Jan-Albert Hellings. Interessant is ook de vergelijkingen met eerdere tellingen uit 2005, 2010, 2011 en 2017. Een nest van de Grote gele kwikstaart en een aantal broedgevallen van de Nachtzwaluw werden niet eerder in dit gebied waargenomen.

Eerder werd dit gebied al gemonitord door IVN Oisterwijk en door de vogelwerkgroep van  Natuurwerkgroep Boxtel.