Beheergroep Dommeldal

De werkgroep beheergroep Dommeldal beheert een "kudde" van drie tot vijf Hooglanders aan de prachtige oever van de Dommel. De gemeente Boxtel, eigenaar van de grond, zorgt voor de afrastering en een maaiprogramma.
De Hooglanders zijn van de Stichting Taurus. Deze stichting beheert veel koeien van verschillende rassen en paarden. Meer informatie over Taurus vind je op hun website www.stichting taurus.nl 

Werkzaamheden beheergroep Dommeldal
De beheergroep is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dat houdt onder meer in:

  • Controle van de veiligheid voor mens en dier.

  • Controle op de gezondheid van de dieren.

  • Opruimen zwerfvuil.

  • Controle op schade of vernielingen, bijvoorbeeld aan de afrastering.

Meehelpen?
De beheergroep Dommeldal kijkt uit naar nieuwe vrijwilligers. Wil je meehelpen? Neem dan telefonisch contact op met de coördinator Jos Klaasen of stuur een e-mail naar: dommeldalgroep@natuurwerkgroepboxtel.nlWord ook vrijwilliger/donateur van de Natuurwerkgroep Boxtel