Beheergroep Sparrenrijk

Landgoed Sparrenrijk is voor Boxtel en omstreken een begrip. Voor veel mensen is Sparrenrijk een prachtig wandel- en recreatiegebied. Het wordt gekenmerkt door karakteristieke rechte lanen. Je treft hier onder andere veel paddenstoelen en een gevarieerde plantengroei. Er broeden veel vogelsoorten.

Wat doet de beheergroep Sparrenrijk
Elke donderdagmorgen, van september tot eind maart is de beheeergroep actief in Sparrenrijk. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Opruimen langs paden van bomen, die een gevaar betekenen voor de wandelaars.

  • Maaien van begroeiing, zodat poelen bereikbaar en paden begaanbaar blijven.

  • Overbevolkte percelen uitdunnen met bijlen en zagen .

  • Rooien van jonge ongewenste bomen en struiken, zoals rododendrons, Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eikjes. 

Over de werkzaamheden wordt regelmatig afgestemd met de gemeente Boxtel, die eigenaar is van Sparrenrijk.

Mee helpen?
Wil jij ook helpen bij het onderhoud van Sparrenrijk? Neem dan contact op met een van de coördinatoren.

Klik hier voor meer informatie over Sparrenrijk.


Word ook vrijwilliger/donateur van de Natuurwerkgroep Boxtel