Knotploegen

De knotwilg is een uitgesproken onderdeel van ons landschap. Oorspronkelijk werden deze bomen gebruikt als erfgrens. Het snoeihout kon bovendien worden gebruikt voor allerlei doeleinden in huis. Tegenwoordig gaat het minder goed met de knotwilg. Natuurmonumenten noemt het zelfs een bedreigd icoon. Heel jammer natuurlijk, want de knotwilg hoort thuis in ons landschap. Daarnaast zijn deze bomen ook belangrijk voor de biodiversiteit. Knotwilgen bieden namelijk onderkomen aan veel dier- en plantensoorten.

Doel van de Knotwerkgroep
Het doel is het in stand houden van de knotwilg in en rond Boxtel. Dat doen we door - ééns per drie jaar - de wilgen te knotten van belangstellenden in de gemeente Boxtel. 

Knotactiviteiten
Wij werken met twee knotploegen van 10 tot 15 vrijwilligers. Één ploeg werkt op maandag- en één op zaterdagochtenden van 9 tot 12 uur. Het knotseizoen loopt van de landelijke natuurwerkdag in november tot eind maart. Knotten doen we met hand- en kettingzagen. Vrijwilligers die met een kettingzaag willen werken volgen daarvoor een cursus. Veiligheid staat bij ons namelijk voorop. De cursus wordt door de Natuurwerkgroep Boxtel aangeboden. 

Meer informatie?
Wil je meer informatie over het laten knotten van wilgen door de knotwerkploeg? Of ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met één van de coördinatoren. 

 

Word ook vrijwilliger/donateur van de Natuurwerkgroep Boxtel