Poelenwerkgroep

De poelenwerkgroep zet zich in voor de bescherming van amfibieën in Boxtel, vooral tijdens de jaarlijkse trek. Ook verzamelt de werkgroep kennis over het leven in en rond poelen. Daarnaast organiseert de werkgroep op scholen aantrekkelijke lessen voor kinderen over (water)natuur.


Wat doet de Poelenwerkgroep?

  • Inventariseren en monitoren van poelen.

  • Schermen langs de weg opstellen ter bescherming van overstekende amfibieën.

  • Overzetten van amfibieën, vooral padden en kikkers tijdens de trek.

  • Onderwijsactiviteiten op scholen.

  • Het geven van advies over aanleg en onderhoud van poelen aan inwoners.

Wil jij meehelpen?
Wil jij ook helpen bij een of meer van de hierboven genoemde  activiteiten? Of wil je meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met de coördinator Marie José Meertens of stuur een e-mail naar poelenwerkgroep@natuurwerkgroepboxtel.nl.

 Word ook vrijwilliger/donateur van de Natuurwerkgroep Boxtel 

Interessante link:

   

 

Poelen.nu