Publiciteitswerkgroep

De publiciteitswerkgroep draagt zorg voor de verspreiding van informatie zowel intern als extern.

Interne communicatie

 • De vrijwilligers/donateurs informeren over activiteiten en plannen van de Natuurwerkgroep Boxtel.

 • Vrijwilligers/donateurs bewust maken van de omgang met de natuur.


Externe communicatie

 • De Natuurwerkgroep onder de aandacht brengen van de inwoners van Boxtel, waardoor interesse ontstaat om vrijwilliger/donateur te worden.

 • Activiteiten bekend maken onder de inwoners van Boxtel en hun uit te nodigen om deel te nemen.

 • Inwoners van Boxtel bewust maken van de omgang met de natuur.

De werkgroep doet dit door o.a.

 • Publicaties in plaatselijke nieuwsbladen.

 • De website actueel te houden.

 • Het sturen van persberichten naar de plaatselijke media.

 • Het samenstellen en distribueren van het Jaarverslag.

 • Het inrichten en bemensen van informatie stands.

 • Het stimuleren van interesse in de natuur van de inwoners van Boxtel. Dat doen we door, in samenwerking met de beheer- en werkgroepen, lezingen, excursies en wandelingen te organiseren.  

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Voor meer informatie of contact? Bel met een van de coördinatoren of stuur een e-mail naar publiciteit@natuurwerkgroepboxtel.nl

Word ook vrijwilliger/donateur van de Natuurwerkgroep Boxtel