Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep houdt zich bezig met het inventariseren en beheren van vogelsoorten in en in de omgeving van Boxtel.

Activiteiten van de Vogelwerkgroep zijn:
Inventariseren

  • Broedvogel Monitoring Project (BMP)
    Met dit project brengen we ieder jaar ontwikkelingen van de aantallen en de verspreiding van een geselecteerd aantal broedvogels in kaart.

  • Trekvogeltelling.

  • Houtsnippentelling.

  • Kerk- en steenuilentelling (zie ook bij beheren).

  • Monitoringen, voor Dommelbimd. Soms voor Natuurmonumenten, Waterschap of Gemeente.

Beheren
Beheeractiviteiten voor kerk -en steenuilen. Dit betekent: inventariseren, aanbieden, onderhouden en beschermen van nestplaatsen.

Excursies
Regelmatig organiseert de Vogelwerkgroep excursies naar een interessant vogelgebied.

Kennisoverdracht:

  • Onderwijsactiviteiten op basisscholen.

  • Wandelingen voor belangstellenden onder leiding van deskundige vogelaars.


Ook op pad met de Vogelwerkgroep? Neem dan telefonisch contact op met een coördinator, of stuur een e-mail naar vogelwerkgroep@natuurwerkgroepboxtel.nl.

Word ook vrijwilliger/donateur van de Natuurwerkgroep Boxtel 

 

Interessante link: