Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Doel
De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft tot doel om de natuurwaarde te behouden en te versterken, bij ruimtelijke plannen van de gemeente Boxtel. Dit geldt vooral voor plannen over het buitengebied en plannen in het gebied langs de Dommel.

Activiteiten
De werkgroep doet dit door:

  • Het beoordelen van gemeentelijke plannen.
  • Deel te nemen aan gemeentelijke overlegstructuren.
  • Advies te geven over het behoud en versterking van de natuur in de ruimtelijke plannen.
  • Gebruik te maken van inspraakprocedures en/of het indienen van zienswijzen.
  • Zo nodig gebruik te maken van wettelijke beroeps-en rechtsmiddelen.

Nieuwe vrijwilligers
De werkgroep Ruimtelijke Ordening is op zoek naar versterking. De werkzaamheden bestaan uit het lezen van beleidsstukken en/of om veldonderzoek te doen.

Neem voor informatie contact op met de coördinator.


Word ook vrijwilliger/donateur van de Natuurwerkgroep Boxtel