Sparrenrijk: werkzaamheden najaar 2024

Sparrenrijk: werkzaamheden najaar 2024

In Brabants Centrum van 11 juli wordt uitgebreid ingegaan op de start, komend najaar, van de werkzaamheden in Sparrenrijk. De voorgenomen kap van onder andere Amerikaanse eiken heeft tot veel discussie geleid. 

Lees meer
Houtsnippen in het Groene Woud

Houtsnippen in het Groene Woud

Sovon doet nader onderzoek naar het gedrag van de Houtsnip in het Groene Woud. Een Houtsnip is niet veel groter dan een duif. Deze vogel is van de familie strandlopers en snippen. Overdag heb je weinig kans om er een te spotten. Pas na zonsondergang gaan ze op zoek naar voedsel. Het Groene Woud is een erg geschikt gebied voor de houtsnip.

Lees meer
Knotploegen en vogelwerkgroep in het nieuws

Knotploegen en vogelwerkgroep in het nieuws

Marjo van der Marck en Jan Albert Hellings, namens de knotploegen en vogelwerkgroep, waren te gast bij TV Dommelland Life aflevering 18. 

Lees meer
De natuur vertelt ons iets

De natuur vertelt ons iets

Veel minder vogels op het boerenland.
Dat de populatie broedvogels sinds 1990 met 28 procent is gegroeid lijkt goed nieuws. Maar dat cijfer vertelt niet het hele verhaal. De stijging zit vooral bij moerasvogels. Maar soorten op de heide en het boerenland hebben het moeilijk.

Zo luidt de begintekst van een artikel van Nu.nl. 

Lees meer
Frank de Bont - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Frank de Bont - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Frank de Bont, die zich op meerdere fronten óók in de Natuurwerkgroep Boxtel inzet, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat is natuurlijk een felicitatie waard. 
Frank is coördinator van de Heggeleggersgroep en mede coördinator van de Beheergroep Dommelbimd.

Lees meer
Veldkrekel, insect van het jaar 2024

Veldkrekel, insect van het jaar 2024

De volgers van Vroege Vogels hebben het vast al gehoord: De veldkrekel is uitgekozen tot insect van het jaar 2024. De veldkrekel versloeg in de verkiezing de klimopkevercicade. 

Lees meer
Tel je ook mee, in het jaar van de huismus?

Tel je ook mee, in het jaar van de huismus?

2024 is het jaar van de Huismus. Misschien de meest voorkomende en bekendste broedvogel in ons land.
Helaas slinkt de populatie al jaren. Om die reden wordt dit jaar extra onderzoek gedaan naar het broedsucces van de Huismus. Tel mee en help Sovon aan informatie om zo de kennis omtrent de Huismus te vergroten.

Lees meer
Bosanemonen

Bosanemonen

Je hoeft Boxtel maar uit te rijden, of je kunt ze overlal langs de kant van de weg zien schitteren:
de bosanemoon. Een van de vroegste lentebloeiers. 

Lees meer
En, heb je al blauwe kikkers gezien...

En, heb je al blauwe kikkers gezien...

Dat is de vraag die we onderling aan elkaar stellen, want wij willen dit jaar blauwe heikikkers zien en we gaan bijna elke dag kijken of ze er al zijn.

Lees meer
Impressie van de laatste werkdag in Dommelbimd

Impressie van de laatste werkdag in Dommelbimd

Op zaterdag 2 maart was de laatste werkdag vóór het broedseizoen.

Lees meer
Kamsalamanders nu al actief

Kamsalamanders nu al actief

Eitjes van kamsalamander zijn dit jaar al gevonden rond 10 februari. Dat is zeer vroeg in het jaar. Dit meldt Ravon op hun website. Door de aanhoudende hoge temperaturen ontwaken amfibieën vroeger uit hun winterrust. Op veel plaatsen zijn al trekkende padden, kikkers en salamanders waargenomen.

Lees meer
Het jaar van de Huismus

Het jaar van de Huismus

De huismus is gekozen tot vogel van het jaar. Het is waarschijnlijk de bekendste vogel van ons land. Toch gaat het slecht met deze broedvogel. Zo slecht, dat de huismus op de rode lijst van bedreigde soorten staat. Alle reden om  de huismus uit te roepen tot vogel van het jaar 2024.

Lees meer
Resultaten Nationale Tuinvogeltelling

Resultaten Nationale Tuinvogeltelling

De jaarlijkse tuinvogeltelling is nog steeds populair in Nederland. Vogelbescherming Nederland meldt, dat in 2024 bijna 114.000 mensen hebben meegedaan. In totaal zagen deze tellers ongeveer 1,6 miljoen vogels.
Evenals afgelopen jaren staat de huismus weer op nummer 1.
 

Lees meer